Skip to main content

Kvæg, får og geder


Behandling af kvæg, får og geder

Blue tongue

Hvad er Blue tongue
Bluetongue skyldes smitte med et uklassificeret relativt resistent reovirus.

Smitte
Sygdommen overføres af mitter (blodsugende insekter) og smitter således ikke direkte fra dyr til dyr. Mitterne optager blod, hvorved dyret smittes. Efter 3-10 dages inkubationstid vil virus være aktivt i dyrets blod i 60-80 dage, hvor røde blodlegemer destrueres. I denne periode er dyret smittekilde for andre dyr i besætningen.

Symptomer
Bluetongue rammer især får og de typiske symptomer vil være en blåfarvet tunge, åndenød, væskeansamlinger omkring munden, høj feber, sår på slimhinderne i mundhulen, halthed, øjenbetændelse og tab af hår.

Sygdommen rammer også kvæg, geder, hjorte og andre drøvtyggere, men er sjældent dødelig og passerer som en “stum infektion”. Der kan dog hos får og kvæg forekomme persisterende børinfektioner, hvilket kan resultere i aborteringer eller misdannelser af lam og kalve.

Der ses tillige:
medfødte defekter, svage eller “Dummy” kalve, deforme ben og klove, blindhed, hvid, markant underbid m.v. Persisterende inficeret kvæg som er smittet med een stamme af bluetongue vil ikke vise tegn før besætningen smittes med anden stamme. På dette stadie ses sår i mundhulen, mule og yver, lammelser med inflammation af toppen af kloven, klovsprækker, tab af hår, samt en hævet fremstrakt tunge.

Diagnose
Diagnosen er vanskelig og kan be- eller afkræftes ved en serologisk undersøgelse, i.e. en blodprøve.

Behandling
Der findes ingen effektiv behandling mod bluetongue.

Forebyggelse
Der kan vaccineres mod Blue Tongue, jvf. nedenstående links

​Risiko for mennesker
Bluetongue angriber kun drøvtyggere, og kontakt med smittede dyr udgør derfor ikke nogen sundhedsmæssig risiko for mennesker.

Afhentning og destruktion af selvdøde eller aflivede dyr (stordyr m.m.)

Kontakt DAKA på tlf. 76 74 51 11 (omstilling) eller 87 95 92 22 (direkte nr.)​

Brug for hjælp?

Har du brug for en dyrlæge, eller har du nogle generelle spørgsmål – så lad os kontakte dig. Udfyld formularen her, så vender vi tilbage snarest muligt.

    Hvilken af vores klinikker ønske du at kontakte?

    SkibbyFrederikssund