Skip to main content

Kaniner, marsvin og fritter


Behandling af kaniner, ​marsvin og fritter​

Kaniner

RHD (Rabbit Haemorhagic Disease)

Denne sygdom skyldes en virus infektion (RHDv) som er meget smitsom og har en høj dødelighed i en ubeskyttet population (> 80%). Den blev først påvist i Sønderjylland i 1990 og er siden tillige påvist igen i 2011 på Bornholm, samt Østfyn i 2014.

Sygdommen udvikler sig hurtigt, idet der ses feber (40 *C), nedstemthed, tab af appetit, blålige slimhinder, stønnen eller vejrtrækningsbesvær, udmattelse, nervøse symptomer og pludselig død indenfor 12-48 timer, evt. efterfulgt af blødning fra næsen.

Virus udskilles gennem sekreter, afføring eller direkte kontakt med pågældende dyr. RHDv er meget resistent og kan således overføres via hår, tøj, sko, redskaber og insekter, samt fugle. Kun tamme og vildtlevende kaniner er i farezonen, idet virus ikke smitter til harer.​ Kaniner under 40-50 dage er oftest bedre stillet end ældre kaniner, hvilket ikke er nærmere afklaret.

Der finden ingen behandling for denne virus, men man kan forebygge ved at lade sine kaniner vaccinere 1. gang årligt, såfremt de er over 5 uger gamle.

Kaninpest (myxomatose)

Sygdommen skyldes infektion med et meget smitsomt virus.

Myxomatose rammer kun kaniner og smitter ved direkte kontakt mellem kaninerne eller via insekter, fælles foder, halm, burforhold m.v. Smitten kan tillige overbringes af personer der har været i kontakt med kaniner andre steder.​

Brug for hjælp?

Har du brug for en dyrlæge, eller har du nogle generelle spørgsmål – så lad os kontakte dig. Udfyld formularen her, så vender vi tilbage snarest muligt.

  Hvilken af vores klinikker ønske du at kontakte?

  SkibbyFrederikssund

  Symptomer

  Myxomatose afstedkommer oftest næseflåd i forbindelse med øjenbetændelse, mælkehvidt flåd fra øjnene, hævede øjenlåg, næse, læber og ører. Betegnes på engelsk “big head” af samme grund. Der ses tillige feber på op til 42 C., sløvhed, appetittab og til sidst dødsfald.

  Behandling

  Sygdommen er uhelbredelig. Dyret vil oftest dø indenfor 10 dage fra smittetidspunkt.

  Vaccination

  Vaccination mod myxomatose er forbudt, men kan foretages under følgende forudsætninger:
  Dyr der vaccineres må ikke flyttes til andre dyrehold i 1 md. efter vaccinationen
  Dyrlæger, der vaccinerer kaniner mod myxomatose skal registrere navn og adresse på ejere af de vaccinerede kaniner, antallet af sådanne kaniner samt eventuelle øremærkenumre. Oplysningerne tilsendes Veterinærinstituttet, DTU.

  Udbruddet af kaninpest i 2007 synes nu at være standset, idet der forekom ialt 141 udbrud.
  Det sidste tilfælde blev registreret d. 13/12 2007. Fra d. 24. januar 2008 igen tilladt at holde f.eks. udstillinger og udføre kaniner fra Danmark.

  Pelslus og øremider

  Kaniner og marsvin kan få pelslus og/eller øremider. Symptomerne er kløe, skæv hoved holdning, pelstab og dermed et noget “mølædt” udseende. Kan forværres hvis dyret/dyrene stresses.

  Behandlingen omfatter oftest 2 injektioner med et antiparasitært middel, givet med 8-10 dages mellemrum. Dette bør følges op med rengøring/afskoldning af bur, udskiftning af hø/halm/bark m.v.​

  Fritter